O projekcie

W ramach  projektu została:

– opracowana inwentaryzacja zasobów przyrodniczych poniżej wymienionych obszarów zawierająca analizę stanu obecnego oraz zalecenia dotyczące ochrony siedlisk i gatunków. Ponadto zostaną opracowane wytyczne niezbędne do wykorzystania tych obszarów do prowadzenia edukacji ekologicznej i przedsięwzięć w zakresie turystyki.

W wyniku opracowania inwentaryzacji zostanie utworzona  baza , która obejmie wykaz użytków ekologicznych oraz pomników przyrody na terenie gminy dodatkowo na stronie internetowej Gminy Spiczyn oraz partnerów projektu powstanie wirtualna mapa, na której zostaną umieszczone zdjęcia i najważniejsze informacje o n/w użytkach ekologicznych i pomnikach przyrody:

– „Zawidzki Kąt” w dolinie rzeki Wieprz (ok.15 ha) z rzadkimi i chronionymi gatunkami następujących roślin: wolffia bezkorzeniowa, osoka aloesowata, grążel żółty, rutewka żółta i zawciąg pospolity oraz gatunków ptaków: trzciniak, potrzos, łozówka, remiz, zaganiacz, kwiczoł i wilga.

– „Torfowisko k. Kolonii Zawieprzyce” przy lesie Zawieprzyckim (ok.30 ha). Chronione gatunki flory występujące na terenie projektowanego użytku to: żurawina błotna, modrzewica zwyczajna, wełnianka pochwowata, wełnianka wąskolistna, rosiczka okrągłolistna i rosiczka pośrednia oraz mszaki. Jest to także miejsce bytowania wielu zwierząt (miejsca lęgowe, miejsca żerowania, kryjówki itp.)

– Użytek ekologiczny w Ziółkowie w obrębie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego. Rzadkie gatunki roślin występujące na tym terenie to: jeżyna popielica, szczaw omszony, rutewka mniejsza, werbena pospolita i dziewięćsił pospolity.

– Użytek ekologiczny w kolonii Spiczyn (ok. 3 ha) – w dolinie Bystrzycy składający się z obszaru źródliskowego obejmującego boczną dolinkę z wypływem wody podziemnej i płynącym strumykiem oraz kilku torfianek położonych przy wylocie dolinki.

– Użytek ekologiczny w Charlężu (ok. 6 ha) – obejmuje strome zbocze doliny Bystrzycy na wschód o wsi Charlęż ze zbiorowiskami kserotermicznymi.

– Pomniki przyrody:

aleje lipowe przy drogach:  Charlęż , Jawidz – Lubartów- 3 000 m, Charlęż – Jawidz- 1 500 m.

W w/w terenach zostanie wskazana powierzchni siedliska, które zostaną wsparte w celu uzyskania lepszego statusu ochrony.